Bli medlem !

Fyll ut skjema og send inn. 
Deretter sender du medlemsavgiften til Vipps nummer 704959.
Husk å skriv ditt navn og mobilnr i meldingsfeltet for Vipps.

Medlemsavgiften betales via VIPPS.

Medlemsavgiften er på 100,- / år.

Ved innmelding før 1. juli betales full avgift.

Innmelding mellom 1. juli – 31. desember: 50,-